đang thiết kế

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

sự tích quả bầu mẹ


Huyền thoại khởi nguyên nổi tiếng của người Lào còn nhắc đến nguồn gốc chung từ một quả bầu của các nhóm dân cư Lào, Thái, Khơ Mú, Việt. Và điều độc đáo kỳ diệu là lời dặn dò giàu tính nhân bản cuả Khún Bulôm với các con cháu của Người: “các con phải giữ tình thân ái với nhau, không bao giờ được chia rẽ nhau. Các con phải làm cho mọi người noi gương các con và coi nhau như anh em một nhà, người giàu phải giúp đỡ kẻ nghèo, người mạnh giúp kẻ yếu. Các con phải bàn bạc kỹ trước khi hành động và đừng bao giờ gây hấn xâm lăng lẫn nhau”. Dưới dạng lời căn dặn của thế hệ trước đối với thế hệ sau, di chúc huyền thoại của Khún Bulôm truyền tải những nét đẹp chung về một loại hình văn hoá pháp lý có tính chất luật tục, ngày nay còn thấy khá phổ biến trong cư dân Lào và Việt Nam sống ở hai bên dãy Trường Sơn. Đặc trưng của nền văn hoá này là toàn thể cộng đồng điều hành theo phong tục tập quán (Hít Khóong Pạ Phê Ni) để duy trì những nền tảng đạo đức và quan hệ xã hội tích cực, coi đó là giá trị thiêng liêng do “ông bà xưa để lại”.
          Hình tượng qủa bầu mẹ hay quan niệm đồng nhất về nguồn gốc loại người, phổ biến trong dân cư hai nước đã phản ánh một nền tảng chung về môi trường địa – sinh thái, điều kiện phân bố dân cư xen kẽ cũng như cơ tầng chung của một nền sản xuất nông nghiệp lúa nước cả ở Việt Nam và Lào.

Không có nhận xét nào: